IMAGE Báo cáo kết quả thi lại - XD thi lại 2012-2013
Thứ bảy, 10 Tháng 8 2013
Download 
IMAGE Báo cáo CM tháng 7 / 2013
Thứ bảy, 10 Tháng 8 2013
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI QUẬN 3              BÁO CÁO CHUYÊN MÔN...
IMAGE Chỉ tiêu 12-13
Thứ năm, 25 Tháng 4 2013
IMAGE Kế hoạch chuyên môn 12-13
Thứ năm, 25 Tháng 4 2013
IMAGE KH CHẤM BÀI HKI
Thứ năm, 25 Tháng 4 2013
IMAGE Báo cáo CM tháng 12
Thứ năm, 25 Tháng 4 2013
IMAGE Báo cáo CM tháng 11
Thứ năm, 25 Tháng 4 2013
IMAGE Báo cáo CM tháng 10
Thứ năm, 25 Tháng 4 2013

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LỢI

Địa chỉ: 282 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

ĐT: 08327705 - 08321225